dimecres, 21 d’agost de 2013

L'EX CONVERGENT RUBEN NOVOA D' "ISRAEL A CATALUNYA" DENUNCIA AL C.A.C. A JOAN ROURA DE TV3, PER APOLOGIA DEL TERRORISME I DEMANA EL SEU CESSAMENT. És una de les veus del catalanisme que s'identifica i emmiralla amb Israel i la seva política.

Rúben Novoa, editor del Bloc "Israel a Catalunya", antic responsable de la Sectorial de Noves Tecnologies i Societat de la Informació de CDC, i excap de premsa de Solidaritat per la Independència, ha iniciat una  recollida de signatures pel cessament del periodista de TV3 Joan Roura, i va interposar ahir una queixa contra ell al Consell Audiovisual de Catalunya. 

El motiu de la queixa i de la recollida de signatures pel seu cessament són les informacions emeses el 14 d'agost que, per Novoa, no s’ajusten a la normativa sobre mitjans audiovisuals vigent. 

En el Telenotícies del proppassat 14 d'agost, els Serveis Informatius de TVC van oferir una crònica relacionada amb l'alliberament per part d'Israel de diversos presoners palestins en el marc del procés previ a les converses de pau iniciades. Per Novoa podria cometre un delicte tipificat "a l'article 578d el Codi Penal d'Espanya regula aquest delicte com “l'enaltiment o la justificació per qualsevol mitjà d'expressió pública o difusió dels delictes de terrorisme".

 Segons Novoa "la crònica emesa desinforma a la ciutadania titllant de “presos” aquests terroristes, donant a entendre que es tracta de “presos polítics” i no de criminals i assassins amb delictes de sang. Altres mots emprats per definir aquests terroristes són “compatriotes” o “herois” i fins i tot s'ofereix una entrevista, entre d'altres, amb el terrorista Mohammed Hamdiyeh."

 
Imatge de la campanya pel cessament de Roura a change.org/es/peticiones
 
Novoa va deixar CDC el juny de 2010, en protesta per haver votar CiU en favor d'una resolució al Parlament de Catalunya que condemnava l'actuació d'Israel contra la Flota de la Llibertat cap a Gaza, en la que van morir vàries persones en atacar Israel el vaixell solidari en aigües internacionals. Posteriorment va treballar com a cap de premsa de Solidaritat per la Independència. Novoa és un dels nacionalistes catalans més incodicionalment defensors de l'estat d'Israel i de la seva política vers els palestins. 

Rubén Novoa amb l'estelada, amb jaqueta marró i samarreta vermella manifestant-se amb altres catalanistes favorables a la política d'Israel

      A la denúncia presentada contra Joan Roura diu que: "Difama a les víctimes del terrorisme islàmic-palestí titllant els seus assassins d' “herois” amb la finalitat de cercar l'animadversió dels catalans envers Israel fonamentant-se en informacions esbiaixades, manipulades, incompletes i falses. Considero que s'ha de tallar d'arrel amb aquesta falta d'honestedat informativa continuada que practica la secció d'Internacional dels Serveis Informatius de Televisió de Catalunya envers al conflicte àrabo-israelià, atès quegenera un sentiment judeofòbic en la societat catalana i que fins i tot pot derivaren violència d'arrel antisemita".  
     També denúncia que  Roura podria cometre un delicte tipificat "a l'article 578d el Codi Penal d'Espanya regula aquest delicte com “l'enaltiment o la justificació per qualsevol mitjà d'expressió pública o difusió dels delictes de terrorisme o dels qui hagin participat en la seva execució, o la realització d'actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars es castigarà amb la pena de presó d'un a dos anys”.
 
       Novoa, que sembla que vol competir amb Pilar Rahola (que a mi, tot i haver estat jo amenaçat per l'extremadreta per denunciar i investigar sobre els grups neonazis, m'ha acusat diverses vegades d'antisemita i de tenir judeofòbia!) és un dels periodistas o intel·lectuals catalans que lideren la idea que els catalans som un poble perseguit com el poble jueu a causa de l'enveja de la resta del món pel nostre caràcter emprenedor. Evidentment jo considero fora de lloc les opinions i denúncies de Novoa vers les cròniques i informacions de Joan Roura.

                                SIONISME CATALANISTA
    Crec que va ser Josep Pla, amb el seu llibre "Israel 1957", qui iniciaria una analogia entre Catalunya i Israel, una admiració cap a l'estat hebreu que senten alguns intel·lectuals i polítics nacionalistes que va sortir de nou a la llum després de les manifestacions contra l'atac a Gaza de desembre de 2008. 
     Es preguntava Pla: "Com és possible que puguin viure dos milions d'homes i dones en un espai de terra que durant 2.000 anys ha estat un desert? Com ​​ha estat possible establir en aquest espai, que fa quatre dies era un desert de sorra i roques, 1,5 milions de persones de totes les més diverses procedències i donar-los un to general de vida a què no han arribat encara alguns espais europeus? (...) Israel, un territori que va ser abandonat durant gairebé dos mil·lennis, rep, ara, una immigració a cabal ". En el llibre Pla mostra aquesta admiració cap a aquests pioners que convertirien en verger un lloc que per ell estava buit a excepció d'uns pocs pastors. D'alguna manera troba un poble que compleix aquest refrany que s'atribueix als catalans, que de les pedres en fem pans. Però seria Jordi Pujol qui descobriria a Israel una qualitat que desitjava per als catalans. Aquesta consciència de poble, aquesta capacitat de fer ressuscitar un idioma, l'hebreu, que de ser una llengua morta passa en pocs anys a ser parlada per milions de persones. Al costat d'aquesta tenacitat en defensa de la identitat i capacitat de renéixer, hi ha una altra identificació entre el caràcter català i el jueu relatiu a la capacitat de crear riquesa.  Per aquest sionisme català els palestins són una mena de pastors primitius que vagaven per aquest espai durant dos mil anys buit.

       Per més que fa 11 anys ERC visqués un debat intern en relació al conflicte palestí que generaria canvis en els responsables de relacions internacionals del partit, aquest corrent d'opinió proisraelià dins del catalanisme no es donaria a conèixer suficientment fins el 2003, sumant-se a les veus que repetien que el culpable de que no s'hagués aconseguit la pau era Arafat, que no permetia als palestins expressar-se en democràcia, tot i quedesprés, quan van haver-hi eleccions, ves per on, va guanyar Hamás. Concorren així en el nacionalisme català diverses veus, algunes tot i ser radicalment prosionistes amb un coneixement i rigor del conflicte, com és el cas de J. B. Culla, al costat d'altres que defensen la política d'Israel des de posicions incodicionals totalment emocionals i negacionistes de la història del poble palestí, amb les que es fa difícil debatre des de la lògica. Dir que el serveis informatius de TV3 fan apologia del terrorisme islamista és una d'aquestes opinions.  Novoa amb l'anterior ambaixador d'Israel, Raphael Schutz. Quan escoltava a Schutz a la tele parlant dels palestins, jo tenia la mateixa sensació que quan escoltava als líders dels radicals serbis justificant o negant els seus actes a Bòsnia o Kosovo.


 EL TEXT DE LA DENÚNCIA O QUEIXA CONTRA JOAN ROURA PRESENTADA AL CAC:


AL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
RUBÈN NOVOA I ARRANZ, XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, editor del blog ISRAEL A CATALUNYA (http://israelacatalunya.blogspot.com) d’acord amb el que estableixen els articles10 i 11 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya(CAC), formula mitjançant aquest escrit la següent
QUEIXA
al Consell de l'Audiovisual de Catalunya contra la Secció d'Internacional dels Serveis Informatius de Televisió de Catalunya (TVC) per “falta d'honestedat informativa”, matèria sobre la qual és competent aquest CAC, en base a unes informacions emeses al Telenotícies amb data 14 d'agost de 2013 relatives al conflicte àrabo-israelià i l'alliberament de terroristes palestins, i que el sotasignant considera que les susdites informacions no s’ajusten a la normativa sobre mitjans audiovisuals vigent, i tot això d'acord i en base als següents
F E T S
PRIMER.-
En el Telenotícies del proppassat 14 d'agost, els Serveis Informatius deTVC ofereixen una crònica relacionada amb l'alliberament per part d'Israel dediversos terroristes en el marc del procés de pau iniciat que es pot visionar enaquest enllaç:http://www.tv3.cat/videos/4654912/Lalliberament-del-primer-grup-de-26-presos-palestins Entre altres coses, la crònica emesa desinforma a la ciutadania titllant de “presos”aquests terroristes, donant a entendre que es tracta de “presos polítics” i no de criminals amb delictes de sang. Altres mots emprats per definir aquests elements són “compatriotes” o “herois” i fins i tot s'ofereix una entrevista amb el terrorista Mohammed Hamdiyeh. Mohamed Hamdiyeh fou detingut el 1989 quan era un adolescent després d'assassinar amb arma blanca i a sang freda un home de negocis de 64 anys pel sol fet de ser jueu, Zalman Shlein. Aquest crim formava part del ritus d'iniciació a una organització terrorista palestina.(
http://www.jta.org/1989/07/17/archive/family-of-murdered-businessman-tries-to-keep-extremists-away).
Tota aquesta informació ha estat omesa  deliberadament en la susdita crònica per convertir en “herois” el que simplementsón terroristes, tots ells amb delictes de sang.És evident doncs que aquesta crònica no ha estat elaborada sota criteris estrictament informatius i veraços. De fet, vulnera els criteris definits per al'exercici de la professió recollides al “Codi Deontològic” del Col·legi de Periodistes de Catalunya (conegut com “Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya”) especialment en allò que afecta als seus punts primer i segon.L'objectiu de la crònica subjecte d'aquesta queixa no és altra que legitimar els actes terroristes palestins contra l'Estat d'Israel i els seus ciutadans En definitiva, els fets objectes d'aquesta queixa, suposen per sí sols, una
faltad'honestedat informativa
sobre la qual és competent aquest CAC. El sotasignantconsidera una irresponsabilitat que des dels serveis informatius d'un ens públic com és TVC es difami a les víctimes del terrorisme islàmic-palestí titllant els seusas sassins d' “herois” amb la finalitat de cercar l'animadversió dels catalans envers Israel fonamentant-se en informacions esbiaixades, manipulades, incompletes ifalses. Considero que s'ha de tallar d'arrel amb aquesta falta d'honestedat informativa continuada que practica la secció d'Internacional dels Serveis Informatius de Televisió de Catalunya envers al conflicte àrabo-israelià, atès que genera un sentiment judeofòbic en la societat catalana i que fins i tot pot derivaren violència d'arrel antisemita. Per contra, sóc de l'opinió que és responsabilitat dels mitjans de comunicació públics la presentació dels fets de forma acurada i fidel a la veritat, amb professionalitat i donant a les diferents parts l'oportunitat de contrarestar els seus punts de vista. 

SEGON.-
És per tot això que seria oportú recordar que els Serveis Informatius deTVC no poden aplicar criteris discrecionals d'àmbit subjectiu que per més inri,siguin contraris al què preveu la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya que recull en el seu article 26.3.b que són missions específiques del servei públic de comunicació audiovisual decompetència de la Generalitat “la transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l'equilibri territorial”, justament tot el contrari de l'actuació de TVC en relació al tractament informatiu que efectua del conflicte àrabo-israelià. 

TERCER.-
Finalment, la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual deCatalunya, entre d'altres funcions, aquest CAC “exerceix la potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació audiovisual i de la publicitat atorguen ala Generalitat pel que fa l'àmbit d'actuació i les funcions del Consell establertes per aquesta Llei”.


QUART.-
El biaix de les informacions contingudes en aquesta crònica podrien suposar un delicte d'enaltiment del terrorisme tipificat al Codi Penal
. L'article 578del Codi Penal d'Espanya regula aquest delicte com “l'enaltiment o la justificació per qualsevol mitjà d'expressió pública o difusió dels delictes de terrorisme o dels qui hagin participat en la seva execució, o la realització d'actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars es castigarà amb la pena de presó d'un a dos anys”. 
Per tot això i en conseqüència, D'acord amb les facultats que atorga la Llei al CAC, 
el Sr. RUBÈN NOVOA I ARRANZ   SOL·LICITA:
i) Que es tingui per admesa aquesta QUEIXA.
ii) Que s'obri un expedient administratiu sobre els fets objecte d'aquestaQUEIXA.
iii)Que d'acord amb la potestat reguladora i sancionadora d'aquest CAC:
a) Es reprovi la Secció d'Internacional dels Serveis Informatius de TVC per la crònica objecte d'aquesta queixa en quedar constatat que la informació presentada a l'audiència no ha estat elaborada amb criteris estrictament informatius, veraços, objectius i equilibrats i que per contra s'han regit des de la més absoluta falta d'honestedat informativa.
b) S'instrueixi a la Secció d'Internacional dels Serveis Informatius de TVC perquè posi especial èmfasi en oferir una informació veraç, objectiva,contrastada i equilibrada en relació al conflicte àrabo-israelià.Girona, 20 d'agost de 2013
Rubèn Novoa i Arranz
Editor d'Israel a Catalunya

4 comentaris:

 1. Xavier,
  T'agradi o no tens un discurs antisemita ple d'odi cap a l'estat d'Israel. No es pot comparar els excesos de l'exèrcit israelià -que segur que en fa- en una guerra d'un exèrcit que es defensa d'unes guerrilles que s'amaguen entre la població civil i fan accions suïcides, amb el genocidi que van fer els serbis a Bòsnia i Kosova.

  ResponSuprimeix
 2. Benvolgut Sr. Rius-Sant,

  Només comentar-li que té tot el dret del món --faltaria més!-- a discrepar amb la petició perquè Joan Roura sigui rellevat del seu càrrec, però ha de tenir present que també som molts els que estem farts de la imparcialitat de Joan Roura al capdavant de la secció d'Internacional de TV3. També dir-li que no es tracta d'una qüestió ideològica. Li en posaré un exemple: des del catalanisme d'esquerres que pot representar el sr. Jaume Renyer també s'arriba a les mateixes conclusions sobre la manera d'exercir la professió per part de Joan Roura com us recomano que llegiu en aquest apunt del seu blog http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/250071

  Sobre el que publiqueu en relació a la meva marxa de CDC per la votació que dugué a terme CiU al Parlament condemnant l'abordatge a la Flotilla li recomano el següent article que vaig escriure en el seu dia: http://acaicat.blogspot.com.es/2010/06/sobre-dret-naval-i-abordatges-flotilles.html i també que visioni els següents vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=B6sAEYpHF24&list=PL25FDA7543922CA78 per valorar si realment es tractava d'un "vaixell solidari" com vostè afirma.

  Dit això, rebi una cordial salutació,

  Rubèn Novoa i Arranz
  Editor
  http://israelacatalunya.blogspot.co.il

  ResponSuprimeix
  Respostes
  1. Disculpeu senyor... quan dieu imparcialitat, volíeu dir parcialitat, supòs?
   Ho dic perquè la imparcialitat hauria de ser un valor, i dir que s'està fart que algú sigui imparcial diu molt del qui ho signa.
   Que passeu un bon dia.

   Suprimeix
 3. Doncs si, ja era hora. Està molt bé que es denunciin els excesos d'Israel envers els Palestins, però els excesos dels Egipcis contra el mateix poble? Els excesos dels Jordans, libanesos o siris contra el mateix poble? Ha denunciat mai les execucions públiques que es fan a Gaza? Ha informat mai de quants palestins son tractats diariament als hospitals Israelians? Ha explicat mai quants musulmans viuen a Israel? (1 milió) i quants jueus viuen a palestina? (cap ni un), Ni tant sols fan menció al milió de palestins que van rebre visat per visitar fa un mes Tel Aviv i celebrar la fi del ramadà a les platges Israelianes? Ha explicat que la ANP es va queixar argumentant que Israel havia donat massa permisos? Ha explicat mai quants Palestins homosexuals viuen refugiats a Israel? Quantes dones "adulteres".. i vostés diuen que són d'esquerres y defensen la actitud oligarca i neoliberal d'una casta política tremendament corrupta i feixista a qui ningú demana els comptes? Són antisemites, no pro-palestins. Sino no permetrien a Fath i hamas fer-se milionaris a costa del patiment del seu "poble", poble que per cert, mirant per youtube o per rotatius egipcis es declaren d'origen egipci, saudí, irakià o jordà... Que potser denunciar aixó es sentenciar la lliure entrada a territoris ocupats per parts dels que han estat ocupats? Llibertat de premsa no? Ja era hora, era vergonyòs. felicito al emprenedor, sigui quina sigui la seva ideologia. A sobre hem d'aguantar com vostés mateixos es posen nerviosos amb intereconomia... quan TV3 ve a ser el mateix en quant als temes (sempre negatius) que afecten Israel. Els palestins haurien de demostrar al món que tenen per oferir, que han ofert i que poden oferir anbans de demanar compassió i diners a tort i a dret. Ens prenen el pel i durant anys molt els hem cregut. Un viatge a Palestina i el mite cau per si sol... masses Mercedes, masses mansions, masses luxes... si, es així i sinó un viatget i a alucinar.

  ResponSuprimeix