divendres, 8 de juliol de 2016

LA FISCALIA DE DELICTES D'ODI I ELS MOSSOS TANQUEN LA LLIBRERIA EUROPA, UN ANY DESPRÉS DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL NOU REDACTAT DE L'ARTICLE 510 DEL C PENAL QUE VA RECUPERAR EL DELICTE DE NEGACIÓ DE L'HOLOCAUST I VA ELIMINAR LA INTERPRETACIÓ FETA PEL SUPREM QUE NOMÉS HI HAVIA DELICTE D'INCITACIO A L'ODI, VIOLÈNCIA I DISCRIMINACIÓ SI ES DEMOSTRAVA QUE ALGÚ HAVIA ACTUAT ACTE SEGUIT AMB ODI O VIOLÈNCIA. Durant aquest any s'han recollit dades i proves per poder aplicar el nou redactat. La llibreria ha quedat precintada, s'han confiscat 15.000 llibres i s'ha donat ordre de detenir a Pedro Varela

(Actualitzat, dissabte 9 de juliol a les 14 h)
(Actualitzat, divendres 15 jul. Varela s'entrega, ingressa Model, i surt en llibertat en pagar la fiança)


Tal com ha informat aquest vespre d'avui divendres,  l'oficina de premsa del Mossos d'Esquadra (llegeix comunicat), la policia catalana, sota la direcció de la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació, ha detingut a quatre persones vinculades a la Llibreria Europa del carrer Sèneca de Barcelona, fent-se també un registre a diversos domicilis particulars de Barcelona i el Vallès Oriental, un dels qual és el del propietari de la mateixa, Pedro Varela, que no ha estat detingut no era al domicili, sinó d'acampada a la muntanya amb al seva filla.
Sí que han estat detingudes quatre persones vinculades a la llibreria i a una associació dedicada a la venda i distribució de llibres, vídeos i material d'ideologia nazi i justificadora de l'Holocaust. Material que forma part, diguem, d'un segons fons part del qual no era accessible a clients de la llibreria que no fossin de confiança o manifestament afins. També operaven des de l'Asociación Cultural Ojeda que distribuïa llibres de caire feixista o neonazi.  Dos dels dteinguts són de nacionalitat romanesa, una de les quals es coneguda  pel nom de Viorica. Sembla que Pedro Varela es personarà demà dissabte al matí a la comissaria de Les Corts.
L'operació s'ha fet ara que es compleix un any de l'entrada en vigor l'1 de juliol de 2015 del nou redactat de l'article 510 del Codi Penal que castiga la incitació a l'odi, la violència i discriminació, que ha intentat superar la interpretació que va fer el Tribunal Suprem l'any 2011, en la sentència de la llibreria Kalki, que el va buidar de contingut,  i donar més força a l'antic 607-2 de negació, justificació o rehabilitació del genocidi i els seus autors, que va ser declarat parcialment inconstitucional pel Tribunal Constitucional l'any 2007, i ara ha quedat incorporat dins del 510.

ANYS DE TOMBS LEGALS I SENTÈNCIES CONTRADICTÒRIES
Pedro Varela va se condemnat el 1998 pel Jutjat de lo Penal número 1 de Barcelona a tres anys en aplicació del 510, i a dos anys pel 607.2. El cas va arribar al Tribunal Constitucional que va derogar parcialment l'article 607-2, en dictaminar que la negació de l'Holocaust no era cap delicte. Llavors l'Audiència de Barcelona va rebaixar la pena fins a set mesos de presó.
Posteriorment el 2010 Varela va ser condemnat a quinze mesos de presó anys de presó per difondre idees genocides (art 607-2)  mitjançant la venda de llibres de temàtica nazi, sortint en llibertat el març de 2012.
Però aquests la persecució d'aquests delictes va patir un segon cop amb la sentencia 259/2011 de la Sala Segona del Penal del Tribunal Suprem, que va revocar una anterior sentència condemnatòria de la Audiencia de Barcelona, pel cas de la llibreria Kalki i el Círculo de Estudios Indoeuropeos. El Suprem va entendre que el delicte tipificat a l'article 510 d'incitació o provocació a l'odi, la violència o discriminació per motius de raça, religió, origen, etc... només es podia considerar que s'havia comés, si acte seguit de que algú fes públiques les opinions, un tercer actuava en conseqüència directa provocant violència o discriminació.   
Això i l'exigència de directives i acords europeus, que obliguen a castigar aquests delictes d'opinió, es va fer modificar el Codi Penal, incloent l'antic 607-2 en el 510 que recuperava la negació de genocidis, i donant un nou contingut a la incitació a l'odi i la discriminació, sense que calgués que, acte seguit algú hagués actuat.
Durant aquest any el mossos d'esquadra i la Fiscalia han anat recollint dades i proves de l'activitat feta a la llibreria i aquesta associació de distribució de llibres, per anar acumulant fets presumptamemt delictius comesos amb posterioritat a l'entrada en vigor del nou redactat de l'article 510. I una de las activitats de la llibreria que va iniciar  la investigació dels mossos i Fiscalia, va ser la conferència que va fer l'històric de la ultradreta espanyola, Ernesto Milá, el 30 de gener de 2016, amb motiu de la presentació del seu llibre "El tiempo del despertar. Historia de la revolución nacional-socialista. 1919-1928"

 Clica aquí per llegir el redactat vigent des de fa un any i que dóna cobertura legal a una nova imputació penal de la distribució i venda de material que es fa a la llibreria Europa de Pedro Varela.

ACTUALITZAT, DISSABTE MIGDIA: PRECINTADA LA LLIBRERIA I CONFISCATS 15.000 LLIBRES I EL MATERIAL INFORMÀTIC. ORDRE DE DETENCIÓ CONTRA PERDO VARELA

Els Mossos d’Esquadra (llegeix la segona nota de premsa)  han tancat i precintat la llibreria Europa, situada al barri de Gràcia, i van detenir ahir quatre persones -dues de nacionalitat romanesa- entre les quals el president de l’ associació cultural Ojeda, per promoure la venda, distribució i difusió d’ idees que fomenten l’odi i la discriminació. Acció que s'ha fet després d'acumular proves durant un any de que la l'activitat que desenvolupaven era presumptament castigada amb el nou redactat de l'article 510 del Codi Penal que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015
La investigació policial, coordinada per la Fiscalia contra els Delictes d’Odi i Discriminació, va arrencar ahir i es va focalitzar en aquesta llibreria del carrer Sèneca  i un domicili del Vallès Oriental, casa del propietari de la llibreria, que hores d'arar encara no ha estat detingut.
Durant l’operatiu, els agents  han comissat equips informàtics i més de 15.000 llibres, a part de publicacions i revistes amb contingut antisemita i que enalteixen i justifiquen el genocidi comès pel règim d’ Adolf Hitler. Segons el mossos l’operació continua oberta i no es descarten noves detencions, com la del propietari d ela mateixa Pedro Varela.
L'associació hitleriana, Devenir Europeo, a la que pertanyen antics membre de Kalki i el Circulo de Estudios Indoeuropeos, ha reaccionat demanant solidaritat amb Varela


Pedro Varela a la presentació a Barcelona el març de 2014 de l'intent de candidatura ultra unitària de Soluciona, a les eleccions europees

 TEXTO DEL ARTÍCULO 510  C PENAL (vigente desde 1 de julio de 2015) 
Ducentésimo decimoséptimo. Se modifica el artículo 510, que queda redactado del siguiente modo:

"1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.
b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 
 Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.
 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquél se hiciera accesible a un elevado número de personas.
 

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.
 

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.
 

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.
En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo."

Ducentésimo decimoctavo. Suprimido

Ducentésimo decimonoveno. Se introduce un nuevo artículo 510 bis, con la siguiente redacción:
"Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal."

1 comentari:

  1. Me parece que esto sólo beneficia al propio Pedro Varela, que ya tiene tiene otra excusa para presentarse como mártir perseguido en lugar de lo que es, un vulgar comerciante.

    ResponSuprimeix