diumenge, 30 de juny de 2013

EL PLE DE VIC DE DILLUNS LIMITARÀ L'ÚS QUE FA PxC DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I EL TELÈFON COM A SEU NACIONAL I NO PERMETRA QUE S'HI UBIQUI L"OFICINA DE DEFENSA DEL VIGATÀ AUTÒCTON" Unitat Contra el Feixisme intervindrà al Ple


    DESPATX DE GRUP MUNICIPAL DE PxC O SEU I TELÈFON NACIONAL DEL PARTIT?
En el Ple municipal de Vic del passat 3 de juny (clica),  l'alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, a preguntes de Marc Barnolas de la CUP i d'Iban Lapeira de Solidaritat, va manifestar que no permetria que les dependències municipals assignades a PxC, del Palau Bojons, siguin utilitzades per ubicar-hi el Servei de Defensa del Vigatà Autòcton, anunciat per PxC, que exercirà l'advocat gironí Francisco Bueno Celdrán, en entendre que aquest servei discriminaria als ciutadans. Vila d'Abadal respongué que "en una seu privada de partit, PxC pot discriminar als ciutadans que li sembli, però no a les de l'Ajuntament".
       L'alcalde, en canvi, no va aclarir les preguntes i queixes dels dos grups pel fet que la seu nacional de PxC estigui ubicada a les oficines dels grups municipals d'oposició del Palau Bojons, que el telèfon que es dóna de la seu a la web i fulletons electorals, siguin els esmentats despatxos, i que moltes de les reunions nacionals del partit es facin a la sala contigua dels despatxos. Fins i tot sovint, si es truca al telèfon municipal de PxC, que és el que surt com a telèfon de la seu nacional, el telèfon municipal, que paga l'Ajuntament, desvia la trucada al mòbil d'una regidora, despesa que presumptament recau a compte de l'Ajuntament.
        De fet la resta de grups d'oposició tenen local propi fora de les dependències municipals i no utilitzen gaire els despatxos del Palau Bojons, on potser per no coincidir-hi amb els dirigents locals i d'altres demarcacions de PxC, només hi guarden propaganda o cartells.
        En aquell Ple Vila d'Abadal de CiU i també ERC van dir que s'hauria de revisar quin és la utilització que es fa dels despatxos municipals. Jo ja havia informat diverses vegades de l'ús que fa PxC del Palau Bojons, com a seu central del partit.
       Doncs en el Ple de demà dilluns, 1 de juliol, la CUP i ICV-EUiA presentaran una moció demanant que es defineixi quin és l'ús que poden fer els partits de les dependències municipals, per tal d'evitar que, amb fons de la ciutat, esdevingui la seu nacional d'un partit, i que els caps de setmana s'hi facin les reunions executives com el Consell de Presidència, Consell Executiu, Consell o Comitè de Campanya electoral, etc. Tot fa pensar que la moció, que adjunto aquí sota, serà aprovada. La moció anirà acompanyada d'una petició de paraula d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, que intervindrà en el Ple.
         Prèviament es votarà una moció de CiU, CUP, PSC, ERC i ICV-EUiA de condemnat del cop d'estat del General Franco, ara fa 77 anys. Caldrà veure què fa PxC. En un comunicat Josep Anglada ha anunciat que el Ple de demà potser serà "mogudet"
         

              TEXT DE LES DUES MOCIONS

a) MOCIÓ PRESENTADA PER CIU, CUP, PSC, ERC I ICV-EUIA CONDEMNANT LA REVOLTA MILITAR FEIXISTA DIRIGIDA PER GENERAL FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE EL JULIOL DE 1936

 Foto: Jordi Puig

f) MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP I ICV-EUIA DE DENÚNCIA PER LES ACTIVITATS RACISTES I XENÒFOBES DE PXC A LA CIUTAT DE VIC I DE PROPOSTES PER A MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

 "ATÈS que existeix un alarmant augment del racisme i de la xenofòbia en la nostra societat i un
clar creixement de grups d’ultradreta a Europa: Grècia, França, casa nostra, ...
ATÈS que el poble de Catalunya, representat per 32 agents institucionals: el Govern de Catalunya, els grups parlamentaris, entitats municipalistes, agents econòmics i socials i els membres de la Taula de ciutadania i immigració en representació del teixit associatiu vinculat
amb la gestió de la immigració,varen signar un nou acord social el dia 19 de desembre de 2008 i que es materialitza en el redactat del Pacte Nacional per a la Immigració i que entre altres es regeix per els principis d’actuació de:
-Garantir el respecte i l’extensió dels drets humans.
-Garantir la igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat
-Garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència.
-Promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries.
-Incorporar la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions dels agents signants del
Pacte Nacional per a la Immigració.
ATÈS el que sobre la discriminació de les persones diu el punt 2 de l'article 9 i l'article 14 de la Constitució Espanyola. I la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al punt 1 de l'article 39
bis. I, també, el punt 1 de l'article 84 del Capítol II de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. I, finalment, l'Estatut de Catalunya, al punt 2 de l'article 15: “Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal”.
ATÈS el que disposen els articles 27 i 28 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre sobre el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació a la disponibilitat i usos dels espais municipals cedits als grups polítics representats en el consistori vigatà.
ATÈS que a la nostra ciutat PxC ha publicat, a començaments del mes de juny, un butlletí amb un contingut obertament xenòfob, discriminatori i racista envers una part de la població de la ciutat de Vic que anuncia la posada en marxa del Servei per la Defensa del Vigatà, on s'especifica que ha estat creat: “amb la finalitat de vetllar per a la defensa dels drets dels habitants de la ciutat de Vic que no siguin immigrants” i també que: “Vic ha de ser per als vigatans i no pas per als immigrants”.
ATÈS que, a més, aquest anomenat Servei per a la Defensa del Vigatà, dóna com a contacte el número de telèfon que l’Ajuntament de Vic ha cedit al grup municipal de PxC per a assumptes de la regidoria, no pas perquè l’utilitzi per als seus interessos partidistes.
ATÈS que les actuacions de PxC a la nostra ciutat de Vic estan basades en una política discriminatòria i racista que es recolza en la difusió de rumors, sense fonament, respecte de la població immigrant, per tal de culpabilitzar-la de la crisi social i econòmica que patim i que té com únic objectiu dividir la població en favor de polítiques feixistes i antidemocràtiques.
ATÈS que ens trobem en un projecte d’emancipació de la nostra nació, creant un nou estat de dones i homes lliures, projecte que tot nouvingut ha d’adoptar com a propi en el marc d’una societat justa i igualitària, sota un règim democràtic que respecti els drets de totes les persones.


 L'Ajuntament de Vic, reunit en sessió plenària el dia 1 de juliol de 2013, ACORDA:
PRIMER– Definir i aplicar de forma immediata les normes d'ús dels locals municipals destinats als grups polítics del consistori. Aquestes normes hauran d'incloure com mínim els aspectes següents: Horaris i criteris d'accessibilitat activitats no específiques de l'àmbit municipal, compliment de normatives d'espais públics referents a salubritat i altres consideracions higiènico-sanitàries, consum i ús d'equipaments o elements de comunicació, prohibició de qualsevol activitat discriminatòria i regulació d'un règim sancionador.
SEGON- Realitzar d'ofici les indagacions pertinents per tal de verificar el compliment real d'aquestes normes d'ús.
TERCER- Prendre, en el menor temps possible, les mesures jurídiques necessàries per tal de garantir l'adequat compliment d'aquestes normes.
QUART- La posada en marxa d’una campanya permanent antirumors que consistirà en la creació d’estratègies amb la finalitat de desmentir els rumors racistes, i l’elaboració d’una guia en la que es publiquin les dades reals de la incidència de la població immigrant en la nostra societat, dades que actualment ja tenim disponibles. Aquesta campanya s’adequarà al projecte que confeccionin els tècnics pertinents.
CINQUÉ- Proposar a Unitat contra el Feixisme i el Racisme d'Osona, que s'incorpori al Consell
de Convivència i Seguretat de Vic.
SISÉ- Mostrar el rebuig, d’acord amb els principis del Pacte Nacional per a la immigració, a qualsevol manifestació discriminatòria, xenòfoba, racista i antidemocràtica, ara i en el futur, i molt especialment quan aquesta provingui de grups polítics vinculats a l’Ajuntament de Vic.
VUITÉ- Comunicar a la fiscalia antidiscriminació un relat dels fets esmentats, acompanyant-hi la prova de què es disposi, per tal que avaluï si poden ser constitutius d'algun il·lícit penal."


dissabte, 29 de juny de 2013

700 PERSONES ES MANIFESTEN AL VENDRELL CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME DE PxC, #29J

700 persones, segons els mossos d'esquadra i la policia local, s'han manifestat aquest migdia al Vendrell contra el feixisme i el racisme de Plataforma x Catalunya, convocats per la campanya #29J contra el feixisme  (clica), sota el lema "Aturem el feixisme, No passaran"

La manifestació ha sortit a les 12 del migdia de la Rambla del Vendrell, ha anat per la carretera de Valls, fins el barri dels pisos Planes, ha girat pel carrer de la Indústria, tornant al centre fins l'església i l'Ajuntament, per acabar a la Rambla, on s'han fet diversos parlaments. La manifestació tenia el suport del PSC, ERC, ICV-EUiA, la CUP, sindicats -la CGT ha tingut una forta presència-, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, i associacionsde tota mena, entre les que destaquen les de la comunitat islàmica.

De tornada cap al centre una persona ha llençat un test als manifestants des del balcó, sense que, afortunadament, s'hagi produït cap ferit.

A l'hora dels parlaments han intervingut Ramon Batlle i Arkaitz Iza Perez de l'organització #29J. Arkaitz ha manifestat la seva satisfacció per l'èxit de la manifestació i, Batlle ha llegit el manifest de la campanya (clica) . Després ha intervingut M Jose Peñín de Sos Racisme, que ha insistit en la necessitat de combatre el racisme i el feixisme allà o arrela i els rumors i mentides de les que s'alimenta, i també Steve Cedar, d'Unitat Contra el Feixisme d'Osona, que ha explicat la campanya que es fa Osona contra PxC i  la moció que es presentarà dilluns a Ple Municipal, que sembla que tindrà el suports de tots els grups menys PxC, en contra de l'us que fa PxC de les oficines municipals i el seu telèfon, com seu nacional del partit, i lloc on celebra des de fa anys les reunions executives. La moció també rebutjarà l'Oficina de Defensa del Vigatà Autòcton que PxC pretenia instal·lar ens les oficines de l'Ajuntament.     

Josep Anglada ha qualificat des del seu twitter els manifestant d"antisistema i rates de calaveguera", afegint que "la gent normal" passava de la manifestació.


 La diputada d'ICV-EUiA, Lorena Vicioso, amb Iolanda Maurici d'UCFiR
  Monitores de l'espali amb la pancarta feta pels nens

 La policia municipal ha di que aquest dos manifestants de negre no compatven El regidor d'Ensenyament del Vendrell, Kenneth Martínez, del PSC
 Arkaitz Iza Perez, de l'organització 29J#
 Ramon Batlle, llegeix el manifest:

"...La crisi en la qual estem immersos ha permès, a casa nostra i a la resta d’Europa, l’aparició de partits d’extrema dreta, amb un missatge populista i xenòfob, que ha provocat una sensació distorsionada generalitzada sobre els privilegis dels immigrants vers els autòctons, la qual cosa ha generat una degradació de la convivència i un augment de la crispació social. És intolerable que en nom de la crisi es legitimin aquests tipus de discursos i s’encobreixin polítiques que atempten directament contra els col•lectius més desfavorits. No podem oblidar que circumstàncies semblants van permetre l’ascens al poder de Hitler, a Alemanya, i Mussolini, a Itàlia, entre d’altres.

...És l’hora de dir que ja n’hi ha prou, i de demostrar que volem una societat justa i cohesionada on tothom hi té cabuda. És l'hora de mobilitzar-nos per expressar el rebuig del nostre país i de la nostra ciutat al racisme i al feixisme, que només genera desigualtat i violència. És el moment de posicionar-se i deixar de mirar a un altre costat, ja que la nostra indiferència dóna força a les organitzacions racistes i feixistes com PxC.NO AL RACISME, NO AL FEIXISME, NO A PxC!
NO PASSARAN, NO PASSARAN, NO PASSARAN!"

Jose Peñin, de SOSRacisme
Steve Cedar d'Unitat Contra el Feixisme d'Osona.

Anar al blog de #29Jcontraelfeixisme

Informació i fotos ACN (les fotos són meves)

divendres, 28 de juny de 2013

DISSABTE AL MIGDIA, MANIFESTACIÓ #29J CONTRAEL FEIXISME AL VENDRELL. TÉ EL SUPORT D'ERC, PSC, ICV, EUiA, CUP, UNITAT CONTRA EL FEIXISME, SINDICATS i ASSOCIACIONS

 Si la manifestació del del 26 de maig de 2012 a Vic va ser una primera fita (clica), ara toca al Vendrell.   ,
   
La manifestació començarà a les 11.30 hores a la Font de la Rambla del Vendrell, al costat de l’estació de Rodalies.
MANIFEST:
Les migracions de les persones en la cerca de millors condicions de vida no són un fenomen excepcional ni recent. La història de qualsevol país o societat està marcada pels fluxos migratoris, en un sentit o en un altre. En les dues últimes dècades hem vist com els països europeus s’han convertit en receptors d’immigració, per, entre altres factors, la pobresa i la manca d’oportunitats en els països d’origen, i també per la possibilitat de prosperar en els països receptors. Així doncs,  hem vist com Europa, on durant segles la població emigrava a altres continents – i que avui dia torna a produir-se a causa de la crisi -, ha passat a ser destí de la immigració.


El desmantellament progressiu de l’anomenat “estat del benestar” per part dels successius governs de la Unió Europea, sota la influència de lobbys econòmics, del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional, ha agreujat aquesta situació. La disminució de, per exemple, les ajudes i subsidis que ha comportat l’aplicació d’aquestes polítiques econòmiques, ha fet créixer la sensació de competència entre les persones nouvingudes i la població ja establerta.

La crisi en la qual estem immersos ha permès, a casa nostra i a la resta d’Europa, l’aparició de partits d’extrema dreta, amb un missatge populista i xenòfob, que ha provocat una sensació distorsionada generalitzada sobre els privilegis dels immigrants vers els autòctons, la qual cosa ha generat una degradació de la convivència i un augment de la crispació social. És intolerable que en nom de la crisi es legitimin aquests tipus de discursos i s’encobreixin polítiques que atempten directament contra els col•lectius més desfavorits. No podem oblidar que circumstàncies semblants van permetre l’ascens al poder de Hitler, a Alemanya, i Mussolini, a Itàlia, entre d’altres.

Al Vendrell, i al Baix Penedès, com a la resta dels Països Catalans, un dels partits que més bé representa aquesta demagògia ultradretana i xenòfoba és Plataforma per Catalunya (PxC). Des  que l’any 2003 aquesta formació aconseguí representació a l’Ajuntament del Vendrell hem pogut observar com any darrere any incrementava suports i vots; fins a arribar als 2328 vots (el 17’5%) a les darreres eleccions municipals del 2011, de tal manera que aconseguiren 5 regidories. La demagògia, les mentides, les amenaces i els rumors han estat el seu tret característic des de la seva irrupció. PxC ha crispat la convivència al municipi vendrellenc, aprofitant el descontentament social per atacar els més dèbils i aconseguir benefici electoral.

La competència per aconseguir una part d’aquesta massa de vots ha provocat que altres partits hagin adoptat parts d’aquest llenguatge contra la immigració, i així contribuint a la normalització del discurs de la formació xenòfoba. Pel que fa al cas destacat del Vendrell, en l’anterior legislatura, CiU es va reunir assíduament amb PxC, per tal de pactar punts tan importants com els pressupostos municipals i, després de les darreres eleccions municipals de 2011, fins a l’últim moment, la formació va estar oberta a un possible pacte de govern amb la formació racista i feixista.

Aquesta normalitat institucional també ha provocat que bona part de la societat civil vendrellenca, excepte en moments puntuals, hagi mostrat una actitud cada cop més passiva pel que fa a la presència de regidors i regidores d’extrema dreta al consistori.

La formació xenòfoba no ha limitat la seva expansió al Vendrell. A altres municipis del Baix Penedès, com L’Arboç, amb un 5’07% dels vots, i Santa Oliva, amb un 5’55%, també han estat a punt d’aconseguir representació. Cal destacar que en aquest darrer municipi presentaven com a cap de llista a una coneguda simpatitzant dels moviments neonazis de la comarca. A més a més, també van presentar candidatura a altres municipis del Baix Penedès, com Bellvei (3’81%) o Calafell (3’77%).

Hem d’esmentar, també, la presència de Via Democràtica, escissió de PxC, que també es va presentar al Vendrell (2’02%) i Calafell (3’69%) i Bellvei (1'12%).

És l’hora de dir que ja n’hi ha prou, i de demostrar que volem una societat justa i cohesionada on tothom hi té cabuda. És l'hora de mobilitzar-nos per expressar el rebuig del nostre país i de la nostra ciutat al racisme i al feixisme, que només genera desigualtat i violència. És el moment de posicionar-se i deixar de mirar a un altre costat, ja que la nostra indiferència dóna força a les organitzacions racistes i feixistes com PxC.
 

Per això, les entitats sota signants convoquem tots els vendrellencs i vendrellenques, així com a la resta dels Països Catalans, a manifestar-se pacíficament el dia 29 de juny de 2013. Aquesta jornada de mobilització, així com les setmanes prèvies, han de ser l’espurna que reactivi la lluita, al nostre territori, contra el racisme i el feixisme.

NO AL RACISME, NO AL FEIXISME, NO A PxC!
NO PASSARAN, NO PASSARAN, NO PASSARAN!
Anar al blog de la manifestació, (clica) 
 Imatge de la manifestació de l'any passat a Vic

dijous, 27 de juny de 2013

DETINGUTS DOS JOVES D'IGUALDA I DOS DE MANRESA PER L'APUNYALAMENT D'IGUALADA. CONTINUEN OBERTES LES DIFERENTS HIPÒTESIS

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves, dos de Manresa i dos d'Igualada, com a presumptes autors de l'apunyalament del jove Josep Ustrell, la matinada de Sant Joan, a l'Ateneu Igualadí. Sembla que alguns d'ells tenen antecedents i se'ls atribueix un delicte d'assassinat en grau de temptativa. El que que es qualifiqui d'assassinat, i no de lesions, ni d'homicidi, mostra que tenien voluntat clara de fer mal. Segons els mossos no es descarten noves detencions i, tot i que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells (clica), va declarar a la concentració de dimarts  que semblava descartat el mòbil polític, espanyolista o d'extremadreta, continua sent una de les línies d'investigació. L'altra seria que els autors són joves amb antecedents policials per qüestions de delictes o faltes comuns. Segons algunes fonts podria tractar-se en part de les dues qüestions: joves amb antecedents per altres qüestions que agredissin amb el ganivet per motivacions espanyolistes o feixistes.

ACTUALITZAT DIVENDRES AL VESPRE: Finalment no s'acusa als detinguts d'intent d'assassinat, sinó d'homicidi en grau de temptativa (és a dir sense voluntat predeterminada de matar). També, segons els mossos, no hi hauria cap vinculació dels detinguts amb cap grup d'extremadreta. 
 
L'alcalde Marc Castells, acompanyat dels caps del la Policia Local i dels Mossos  a la concentració de dimarts.

NOTA DE PREMSA DEL MOSSOS D'ESQUADRA:

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra han detingut aquest matí quatres joves d’edats compreses entre 18 i 24 anys com a presumptes autors d’un delicte d’assassinat en grau de temptativa.
L’agressió va tenir lloc el passat dia 24 de juny durant la revetlla de Sant Joan. Els quatres joves en van agredir un altre a l’Ateneu Igualadí durant un concert. Arran de l’agressió, els Mossos van iniciar una investigació per identificar els autors i esclarir els fets. Fruit de la investigació s’han detingut aquest matí als presumptes autors.
Els quatre joves de nacionalitat espanyola i de 18, 21, 23 i 24 anys, dos d’ells veïns de Manresa i els altres dos Igualada, resten pendents de passar a disposició judicial.
La investigació continua oberta per esclarir motius de l’agressió.
Àrea de Comunicació
Barcelona, 27 de juny de 2013, 13 hores i 20 minuts.

dimecres, 26 de juny de 2013

EL JUTJAT DEL VENDRELL ABSOL RUBÉN SUAN D'INJÚRIES, EN SENTENCIAR QUE DIR QUE PxC ÉS FEIXISTA I RACISTA NO ÉS FALTA NI DELICTE

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 1 del Vendrell ha absolt Rubén Suan, membre del col·lectius La Trinxera i de la CUP,  de la denúncia per injúries interposada pel regidor de PxC del Vendrell, Juan Carrasco, en considerar que dir que PxC és racista i feixista no és falta ni delicte:

"Les manifestacions fetes pel denunciat qualifiquen el partit de Plataforma per Catalunya de racista i feixista. Es tracta, en tot cas, de qualificacions genèriques dirigides a la formació política  a la qual pertany el Sr Carrasco. Tenint en compte, com ha declarat el Tribunal Europeu dels Drets Humans, que en l'àmbit del debat polític qualsevol restricció de la llibertat d'expressió té poca cabuda dins dels límits de l'article 10.2 del Conveni Europeu dels drets Humans, i que els adjectius feixista i racista es dirigeixen a una formació política i no en l'afany de malmetre la reputació particular del Sr. Carrasco, cal considerar que els fets són atípics, que són propis del debat polític en el sí d'una societat democràtica i plural, i que, per tant, s'ha d'acordar l'absolució del denunciat"

 El judici va tenir lloc el passat 11 de juny. Juan Carrasco va comparexer en nom de PxC sense anar acompanyat ni per cap advocat, ni tampoc pel Vicepresident del partit i cap de llista del Vendrell, August Armengol.
       L'advocada de Suan, Carla Vall, va fer una àmplia argumentació de sentències similars, segons les quals aquestes manifestacions no serien injurioses, i el fiscal va coincidir amb la defensa en dir que no hi havia falta ni delicte i ha reprovat a PxC per portar el cas als tribunals.
           A la sortida de la vista Carrasco va lamentar l’actitud del fiscal, que “no defensa la veritat, persegueix la PxC” i va dir que era fals que PxC "fos racista, perquè ser-ho a Espanya és un delicte i no ho som. Una altra cosa seria ser feixista que és una opció política com qualsevol altra" (clica per escoltar declaracions de Carrasco sobre ser feixista)
     Rubèn Suan, en acabar el judici es va reafirmar en les seves declaracions i repetí que "PxC és un partit racista i feixista, no ens cansarem de dir-ho independentment de la sentència del judici. És qüestió de dignitat i no farem servir eufemismes perquè seria un acte de covardia”.


 TEXT ÍNTEGRE DE LA SENTÈNCIA:

Obrir document sentència com a pdf i llegir (clica)
                
I DISSABTE A LES 11,30 MANIFESTACIÓ CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME AL VENDRELL (CLICA)

dimarts, 25 de juny de 2013

800 PERSONES ES MANIFESTEN CONTRA L'AGRESSIÓ FEIXISTA D'IGUALADA. LA INVESTIGACIÓ APUNTA A QUE NO L'HA FET CAP GRUP ORGANITZAT D'EXTREMADRETA.


Prop de 800 persones s'han concentrat a les 8 de la tarda d'avui davant l'Ajuntament d'Igualada en l'acte de rebuig a l'agressió feixista de la matinada de dilluns, a l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, on fou ferit de tres punyalades el jove Josep U, de 21 anys en acabar la revetlla de Sant Joan (clica).     
        Un membre de La Teixidora ha llegit un comunicat  de rebuig dels fets succeïts a l'Ateneu Igualadí on se celebrava la Festa dels Països Catalans. Així, passades les 5 de la matinada de dilluns, després que un grup de joves, amenacessin a diversos assistents i cantéssin "Que viva España!" quan sonava la canço de'n Titot "Això no és Espanya!", un d'ells va apunyalar al jove Josep U que es troba ingressat a l'hospital d'Igualada. 
        A la concentració hi han assistit els regidors de CiU, PSC, ERC, ICV i, també, el Sectretari General de Plataforma X Catalunya, Robert Hernado, que és regidor d'Igualada. Hernando s'ha mantingut en un discret segon pla i ha marxat només acabar el parlament. Entre els concentrats s'hi trobava el diputat de la CUP, Quim Arrufat.
       Acabada la concentració l'alcalde, Marc Castells, de CiU, ha agraït la col·laboració ciutadana per aclarir els fets.  I, si bé el cas està sota secret de sumari, ha insinuat que l'acció no l'hauria perpetrat cap grup organitzat espanyolista i que potser no tindria connotació política. Ha recalcat que Igualada és una ciutat segura amb poc índex de delinqüència i que el més important ara era la recuperació del ferit, que es troba estable,  que la investigació policial culminés amb la detenció dels presumptes autors, el seu judici i la seva condemna.
        Com ja informava jo aquest matí, sembla que els agressors no serien membres de cap grup d'extremadreta de l'Anoia, donat que els fets han passat en un local tancat. Més aviat sembla que els autors d'ideologia espanyolista, eren senzillament joves de la comarca sense cap vinculació amb cap de les tres organitzacions identitàries, socialpatriotes o d'extremadreta que actuen a l'Anoia: PxC, Movimiento Social Republicano (MSR) i Acción Nacional Revolucionaria. El MSR, on havien militat els dos encausats de l'Anoia pel cas Stroika de Manresa, ja m'ha recalcat aquest matí que no hi tenien res a veure.  


 
Un membre de La Teixidora, organitzadora de la revetlla, llegeix el comunicat de rebuig.

              

    L'alcalde, Marc Castells, de CiU, acompanyat dels caps de la policia municipal i mossos d'esquadra, declarant a la premsa.    
Robert Hernado de PxC, marxa en acabar la lectura del manifest

                       CRÒNICA DELS FETS

Passades les 5 de la matinada de dilluns, el jove igualadí Josep U,  de 21 anys, va resultar ferit greu en ser apunyalat tres vegades a l'interior de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera on Òmnium Cultural i el Casal Independentista, La Teixidora, organitzaven la revetlla en la que havien actuat els grups Pastorets Rok i Ressaka Ska, i en el moment dels fets un disjei punxava música. 
La tensió va començar quan va sonar la cançó "Això no és Espanya" de Francesc Ribera, Titot. Llavors un grup de quatre o cinc joves d'ambdos sexes, sembla no vinculats a cap dels grups d'ultradreta de l'Anoia, van començar a cantar "Que viva España" de Manolo Escobar, mostrant un d'ells una navalla amb actitud amenaçadora cap els membres del grup Ressaka Ska, si bé la cosa no va anar a més tot i que algun d'aquests joves d'ultradreta va continuar mostrant la navalla amb comentaris poc amigables cap els joves independentistes que el respongueren amb algun retret verbal. Però una estona més tard, quan ja s'acabava la revetlla i el disjei punxava música, un d'aquests joves va amenaçar amb actitud, sembla de ferir amb el ganivet, a un noi de 16 anys,  cosa que va motivar que Josep U., de 21 anys, es posés al mig i recriminés la seva acció a qui portava l'arma blanca, rebent llavors dues punyalades a l'esquena i una a la panxa, donant-se a la fuga els autors. El jove ferit va ser traslladat a l'hospital d'Igualada en estat greu.   
La Teixidora i l'Ajuntament que ha emès un comunicat de condemna, (clica)  convocant a la concentració a la que han participat unes 800 persones i regidors de tots els grups polítics (també Robert Hernando de PxC) 

APUNYALAT UN JOVE A L'ATENEU D'IGUALADA A MANS D'ULTRES A LA REVETLLA. El MSR NEGA CAP IMPLICACIÓ. AVUI A LES 8 CONCENTRACIÓ DE REBUIG.

Lloc de l'agressió
(ACTUALITZAT 17 h.: Podria ser que els autors no fossin de cap grup organitzat d'extremadreta)

Passades les 5 de la matinada de dilluns el jove igualadí Josep U,  de 21 anys, ha resultat ferit greu en ser apunyalat tres vegades a l'interior de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera on Òmnium Cultural i el Casal Independentista, La Teixidora, organitzaven la revetlla en la que havien actuat els grups Pastorets Rok i Ressaka Ska, i en el moment dels fets un disjei punxava música. 
La tensió va començar quan va sonar la cançó "Això no és Espanya" de Francesc Ribera, Titot. Llavors un grup de quatre o cinc joves d'ambdos sexes, sembla d'ultradreta, van començar a cantar "Que viva España" de Manolo Escobar, mostrant un d'ells una navalla amb actitud amenaçadora cap els membres del grup Ressaka Ska, si bé la cosa no va anar a més tot i que algun d'aquests joves d'ultradreta va continuar mostrant la navalla amb comentaris poc amigables cap els joves independentistes que el respongueren amb algun retret verbal. Però una estona més tard, quan ja s'acabava la revetlla i el disjei punxava música, un d'aquests joves va amenaçar amb actitud, sembla de ferir amb el ganivet, a un noi de 16 anys,  cosa que va motivar que Josep U., de 21 anys, es posés al mig i recriminés la seva acció a qui portava l'arma blanca, rebent llavors dues punyalades a l'esquena i una a la panxa, donant-se a la fuga els autors. El jove ferit va ser traslladat a l'hospital d'Igualada en estat greu.   
La Teixidora i l'Ajuntament que ha emès un comunicat de condemna, (clica) han convocat per avui a les 8 una concentració de rebuig. Caldrà veure si hi participen els regidors de tots els grups. 
La Divisió d'Informació de Comissària General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. A l'esmentada Divisió d'Informació hi ha el grup d'ivestigació i seguiment de l'extremadreta. 
             
    COMUNICAT DE LA TEIXIDORA, ORGANITZADORA DE L'ACTE

Ahir, vigília de Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans, com cada any celebràvem la revetlla a Igualada. Els actes de la jornada van començar amb la rebuda de la Flama del Canigó, el sopar popular, el correfoc i, per acabar, el concert de revetlla a la pista de l’Ateneu, gratuït i obert a la ciutat.
Malauradament, un jove va ser agredit amb arma blanca per un desconegut. A conseqüència de diverses ganivetades, el jove va haver de ser atès pels serveis d’emergència al mateix lloc dels fets i, ràpidament, traslladat a l’Hospital d’Igualada, on va ser intervingut d’urgència. Actualment, dins la gravetat de les lesions, es troba estable.
Des de les entitats organitzadores, Òmnium Cultural Anoia i el Casal Independentista d’Igualada La Teixidora, lamentem profundament els fets ocorreguts, que les mesures de seguretat establertes no van poder evitar.
Durant onze anys, aquest model de revetlla sempre ha tingut un tarannà pacífic, popular i festiu, amb absència d’incidents tan greus com els d’ahir, protagonitzats per un grup reduït de persones amb actitud agressiva, que van fer ostentació espanyolista i feixista sense cap provocació prèvia.
Volem agrair la ràpida intervenció dels equips d’emergència i mostrar tot el nostre suport a la família i amics del jove agredit, que esperem que es recuperi ben aviat. Exigim que s’aclareixin els fets i que els responsables d’aquesta agressió siguin detinguts el més aviat possible.
Finalment, instem a tots els igualadins i anoiencs a rebutjar aquesta agressió injustificada i gratuïta. Per això, els convidem a assistir a la concentració que tindrà lloc demà dimarts 25 de juny a les 8 del vespre a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.
Anar a La Teixidora (clica)
 
    FORTA PRESÈNCIA DE L'ULTRADRETA A IGUALADA I L'ANOIA

Des de fa temps a Igualda, Capellades i altres municipis de l'Anoia i la Segarra, hi tenen una forta presència diferents grups de l'àrea identitària, extremadreta espanyolista, nacionalrevolucionaris o de "primer el de casa",  segons se'ls defineixi.

Dos dels detinguts i processats per l'atac nazi d'Stroika a Manresa del 23 de març de 2012,  són el llavors dirigent local del Movimiento Social Republicano (MSR) d'Igualada, Víctor E.G, i Cristian T.S. del municipi proper de Capellades. Aquest dos no són a la presó donat que no van participar físicament en l'atac ja que van ser aturats en un control de la Guardia Civil entre Manresa i Igualada i, en sentir-se descoberts, van trucar per telèfon a la resta de membres del comando dient que tornaven cap a Igualada. Jo dubto que aquell control de la Guardia Civil fos casual i penso que poster havien obtingut informació per les xarxes socials que els membres de MSR d'Igualada i Anoia anaven aquell vespre a "derramar sangre guarra en Manresa". Segons el MSR, Víctor E.G. i Cristian T.S, haurien estat expulsats del partit i el partit rebutja tota violència (clica).


Un altre grup amb presència a l'Anoia i la Segarra (i també al Vallès) és Acción Nacional Revolucionaria (ANR) amb implantació a determinats llocs de l'Estat i estaria format per membres del Movimiento Patriótico Socialista que no es van sentir còmodes amb el MSR quan aquest grup es va integrar al mateix, i seria proper al gimnàs La Vieja Escuela de Madrid i Alianza Nacional. Precisament havia estat vinculat a Alianza Nacional el qui es considerat principal responsable de l'atac d'Stroika. ANR ha fet pintades a diverses seus d'ERC i altres grups independentistes, i places i carrers a Guissona, Igualada i altres municipis de la Nacional II, i està integrada a la coordinadora La España en Marcha (clica).   

El tercer grup identitari amb implantació a Igualada és Plataforma X Catalunya, d'on és regidor el Secretari General del partit, Robert Hernando. També té regidors a Santa Margarida de Montbui, Piera, Vilanova del Camí, Calaf i Mediona. Robert Hernado va ser denunciant i denunciat (clica)   per una incidents de fa un any i mig a la discoteca Vintatge d'Igualada. 
Ara caldrà veure si el regidor de PxC, Robert Hernando participa o no a l'acte de condemna d'aquest vespre. Recordem la polèmica de PxC a Manresa si condemnava o no l'atac d'Stroika.

El MSR, tot i haver expulsat al responsable local d'Igualada i haver trencat amb el crecle de joves que anaven amb Víctor E. G, en llibertat però imputat pel cas Stroika, ha continuat aquests mesos una serie d'accions al barri de Fàtima d'Igualada repartint menjar i joguines a famílies necessitades. Aquestes accions del MSR a Igualada ha motivat una forta rivalitat amb PxC.
Segons m'ha comunicat aquest matí el MSR "el partit no té cap vinculació amb els autors de l'apunyalament" i ha insistit que l'acció social al barri de Fàtima, no la fa el cercle de Víctor E.G, expulsat del partit, sinó les comissions d'Ajuda Social del MSR de Barcelona i Lleida.

dissabte, 22 de juny de 2013

GUILLEM AGULLÓ JA TÉ CARRER A VIC. EL SEU ASSASSINAT, TOT I QUE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA NO HA ESTAT "JUSTA", ÉS CONSIDERAT INTERNACIONALMENT COM "CRIM D'ODI".

Des d'ahir a Vic, en un trencall del carrer Sant Pere, ja hi ha la placa que dóna nom al Passatge Guillem Agulló. Passatge que va del carrer Sant Pere a la Plaça de Santa Cecília o dels Trinitaris. Posar el seu nom a un carrer o un passatge a diversos municipis dels Països Catalans no significa que 21 anys després de la seva mort s'hagi fet justícia, però sí que representa un reconeixement a la seva persona i ajuda a mantenir viva la seva memòria. 
Potser aquest passatge és "poc carrer". Però penso que millor aquí al centre de Vic, al costat de l'Hotel d'Entitats, que en un carrer de la zona indústrial o l'illa càrnia on només hi passen camions.
Això ha estat possible gràcies a l'acord del Ple Municipal del 3 de juny (clica), aprovat per unanimitat, també per PxC. I el fet que Josep Anglada donés el seu sí a aquesta iniciativa impulsada per la CUP, va provocar una forta discrepància dins de PxC i el portaveu de Plataforma a Santa Coloma de Gramenet, Juan Gómez Montero, (ex regidor de Manlleu) va fer uns twits que van motivar que Twitter li tanqués el compte.

Foto de Josep Comajoan
 L'assassinat de Guillem Agulló està considerat internacionalment com el que s'anomena "Crims d'odi" o Hate Crimes tipificats insuficientment al Codi Penal espanyol (clica). Es a dir matar a algú només per rebuig a la seva ideologia, creences, raça, orígen, orientació sexual, etc. Com a crim d'odi està considerat el casa Agulló per l'organització STOP HATE CRIMES, EUROPE (clica)
 Agulló va morir la matinada de l'11 d'abril de 1993 a Montanejos (Alt Millars), assassinat d'una ganivetada a mans d'un grup de joves d'extremada dreta. Tots els partits polítics van condemnar l'assassinat menys el PP i Unió Valenciana.
En el judici del cas, fet a Castelló el 1995, el jutge condemnà a Pedro Cuevas a 14 anys de presó dels que només en complí 4, i el maig de 2007 (crec vulnerant la condemna accessòria a exercir càrrec públic) ocupà el número 4 a les llistes d'Alianza Nacional per Xiva de Bunyol.  

 El seu cas s'assembla al de Carlos Javier Palomino, (que també recull la web STOP A LOS CRÍMENES DE ODIO"), assassinat a Madrid el 11/11/2007, si bé l'autor de la seva mort Josué Estebánez, sí que continua a la presó i és considerat per l'extremadreta un pres polític i a la xarxa podem trobar escrits i campanyes sota el lema "Josué Libertad!"   .


Divendres vinent tindrà lloc l'acte d'homenatge a G. Agulló per part de la CUP i Arran al Passatge que porta el seu nom. Personalment crec que seria bo que hi fossin presents entre el públic també representants municipals de les forces catalanistes i/o d'esquerres que van donar suport a posar-hi el nom.

Fotos de l'acte de Josep Comajoan:


Els pares de Guillem Agulló